Magrete Mikkelsen (født: Eriksen Langesand)

Født: 30. april 1880 Borøya

 

Magrete ble født på Borøya mellom Tvedestrad og Risør. De var tre søstre (Oline, Magrete og Hanne). Hun flyttet sammen foreldrene sine til Laget når søsteren Hanne ble født. 

Faren hennes døde i et lynnedsalg.

 

 

Tilbake