Karl Kihl

Født: 6. mars 1866 i Fredrikstad

Bosted: Glemminge i Fredrikstad og Snekkestad i Re

 

 

Karl Kihl jobbet først som fyrbøtter ved et sagbruk i Fredrikstad.

I 1914 flyttet han med familien til Snekkestad utenfor Holmestrand for å jobbe på et nystartet teglesteinverk, som lå rett ved siden av Snekkestad gård. De hadde fått leid 20 mål mark, som de senere fikk kjøpt. Da de ankom Snekkestad, hadde de med seg en ku og andre gårdsdyr.

Etter noen år med drift brant teglesteinverket ned, og det ble aldri bygd opp igjen. Etter dette jobbet han på Snekkestad gård.

Han ble tidlig enkemann.

 

Tilbake