Karen Marie Vilhemsen

Født: 1848
Gift: 1874

Barn:
Mads Mikalsen (1874, Holt)
Bjarne Mikalsen (1898, Søndeled Ned)
Marta Mikalsen (8. mars 1900, Søndeled Ned)

 

Tilbake