Andreas Sørby

Født: 30. oktober 1840 Rakkestad (Østfold)
Død:  1913 Drammen

 

Kirkebok dåp - linje 156

 

Andreas vokste opp på gården Øvre Sørby utenfor Rakkestad. I dag har gården adresse Ertevannveien 36.

 

Første kone: Oline Elisabeth Sørby (pikenavn: Nielsdatter-Rønhild, født 1830)

Barn:
Nils August Sørby (1866, Rakkestad)
Johan Albert Sørby (1867, Rakkestad)
Inga Marie Sørby (1869, Rakkestad)
Johannes Sørby (1870, Rakkestad)
Hanna Annette Sørby

 

Andre kone: Emilie Christine Sørby (pikenvn: Ottersen, født 8/1 1868)


 

Barn:
Einar Sørby (20/12 1892, Drammen)
Borhild Sørby (1893, Drammen)
Arthur Sørby (13/8/1897, Drammen)
Ester Sørby (28/2 1899, Drammen)
Otto Sørby (20/3 1901, Drammen)
Åge Kristian (10/7 1904, Drammen)
Emilie Sørbye (18/10 1905, Drammen)
 

Referat fra Skogerboken

Andreas Sørby

Andreas Andersen Sørby fra Rakkestad, kjøpte i 1872 gården (Østre Haneval) for 9,000 spesidaler. Han var født i 1841 og døde i 1913 i Drammen. Sørby kom efterhånden meget med i bygdens kommunale liv og var mellem 1880 og 1893 fire ganger viceordfører, og han var en av hovedmennen i striden for å beholde det gamle kirkestedet. Han solgte i 1892 gården til sine tre sønner, Nils, Johan Albert og Johannes og kjøpte Hamborgstrøm i Drammen som han beholdt til 1907. Hans første hustru, Oline Elisabeth Nilssen, født i Skjeberg i 1844, død 1890, var i slekt med den foregående eier. Der var fire barn av først ekteskap:
1. Nils, født 1865 - bestyrer av gården Bodal i Rakkestad
2. Johan Albert, født 1867 - gårdbruker i Romedal og gift med Johanne Elise, datter av postfullmektig Smith i Drammen (7 barn)
3. Inga Marie, født 1869 - gift med Hans Olsen på Holt, født 1967, vognmann i Drammen
4. Johannes, født 1870 - bryggeribestyrer i Sarpsborg.

Sørby ble annen gang i Skoger gift med Emilie Ottersdatter Vestengen, født 1868 og som nu bor i Drammen. Der er av dette ekteskap syv barn:
1. Einar, født 1891, død 1920, tekniker, gift
2. Borghild, død 15 år gammel
3. Arthur, født 1897, elektriker i Drammen, gift
4. Ester, født 1899
5. Otto Andreas, født 1901, handelsfullmektig i Drammen
6. Aage, født 1904
7. Emilie, født 1906

I 1893 gikk eiendommen over til dens nuværende eier Karl Bernhard Stribolt Ording.

 

Østre Haneval

Østre Haneval (gård nr. 48) er sognets næststørste gårdsbruk. Som det ligger nær ved kirken og ved den gamle alfarvei har den øiensynlig, skjønt liggende ved grensen mot Sande, dog i eldre tid vært ansett for et centralt sted i bygden. Der har i tidens løp vært skilt ut av det en del mindre parseller, ialt 9, av samlet skyld (19044) 5,38 mark. Til gjengjeld er der samtidig gått inn i dette bruk arealer til 2,52 mark av N. Haneval, og dessuten er enda tidligere det lille bruk med det underlige navn Hyle gått inn under Ø. Haneval, det hadde en skyld av 4 1/2 lispund tunge som nu tør ansettes til et par marks skyld. Her var Skogen Skytterlags gamle bane med skuddretning mot Kirkåsen. De parseller som er skilt ut er således ikke langt fra erstattet av andre deler som er kommet til, og gården har fremdeles praktisk talt det samme areal som den har hatt fra den første tid.

Husene ligger straks syd for kirken og hvor jordene begynner å senke sig ned mot dalføret ved elven. Dens beliggenhet i terrenget svarer til den som andre gårder av navnet Haneval har, og man har ment at navnet oprindelig kan ha hatt betydningen hanevagle = det ophøiede sted, oftest kalt "vaglen", hvorpå hanen setter sig op om kvelden, og at navnets siste del er avslitt form herav.

Jordeiendommen er sammenhengende og strekker sig nordover til Steen, østover helt til Unnelsrud og i syd til de fraskilte parseller Hammersborg, Borgenhaug, Valsbekk m.fl. I vest går grensen nærmere husene mot N. Haneval. Der er 565 mål jord under plogen, 100 mål kulturbeite og 385 mål skog og havengang, hvorav vel 40 mål optas av en platning og grannask som har slått godt til.

 

 

Tilbake