Anders Mikal Mattson

Født 1850 Finland

Anders Mikal Mattson var fra Finland. Han jobben som sjømann på et skip som fraktet trelast fra Finland til Laget ved Risør. Firmaet som mottok trelasten het Songe Tresliperi. Han traff sin kone her på Laget.

Selv om navnet hans var Anders Mikal Mattson, blir han omtalt som Mikal Mikalsen på folkemunne. Han var en liten mann og var halt. Det sies at han var analfabet.

 

Tilbake